Skolon

I Skolon har du som elev i grundskolan en personlig samlingsplats och du når smidigt dina digitala lärresurser. När du har loggat in i Skolon ser du dina lärresurser, och om du klickar på en ikon når du lärresursen.

Så loggar du in:

Första gången som du loggar in i Skolon kan din läraren behöva stötta. När du har loggat in från din Chromebook är du automatinloggad i 30 dagar från senaste inloggningen. Skolon finns som ett tillägg i din chromewebbläsare och även som en app till mobiler.

Om du inte kan logga in beror det förmodligen på att ditt lösenord har gått ut. Även om ditt lösenord är ogiltigt kan du logga in i din Chromebook och på Google Drive/Classroom - men kommer inte in i t.ex. Skolon och Unikum. Prata med din lärare om du har problem med inloggningen.

Observera: I steg 1 är det hela mejladressen och i steg 2 enbart användarnamn. Det kan se lite olika ut beroende på om du loggar in från skolans nätverk eller inte.

Den inloggningsrutan som är från Umeå kommun kan se olika ut, men det finns alltid ett fält där du ska skriva in ditt användarnamn, t.ex. henbor02, och ett annat fält där du skriver in ditt lösenord.

Sidan publicerades