Kommunala partnerskapsprogram

Umeå kommun deltar i en rad program som bedrivs inom ramen för Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, (ICLD). ICLD är en ideell förening som har till uppgift att främja lokal demokrati i utvecklingsländer genom att handlägga frågor rörande kommunala partnerskap, bedriva internationella utbildningsprogram inom den kommunala sektorn, utgöra ett stöd för Sida i frågor om lokal demokrati och självstyrelse och ett stöd till svenska kommuner och landsting i frågor om internationellt utvecklingssamarbete.

Umeå och partnerskapsprogrammen

Kommunala partnerskapsprogram är utvecklingssamarbeten mellan svenska kommuner, regioner och landsting och motsvarande instanser i låg- och medelinkomstländer. Umeå deltar i en rad program, här är några exempel:

  • Colombia – Exploring gender equality and care: a territorial approach
  • Kenya – Governance for Integrated Environmental Systems on Waste and Water Management
  • Vietnam – Horisontal Implementation of ESD KP
  • Vietnam – Sustainable Strategies for Sustainable Education
  • Vietnam – Integrated Mangement Processes for ESD
Sidan publicerades