Kulturförvaltningen och Kajiado, Kenya

Kulturförvaltningen och Kajiado County, Kenya med finansiering av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD kommer 2023–2025 samarbeta i ett projekt kring biblioteksutveckling.

Kajiado County ligger i södra Kenya mot gränsen till Tanzania. Tätorten Kajiado ligger cirka 80 km söder om Nairobi. Kajiado County håller på att bygga sitt första offentliga bibliotek. Biblioteket kommer att ligga i ett Masaiområde med hög del av analfabetism och lågt läsintresset.

Kulturförvaltningen och biblioteken i Umeå kommer i projektet att bidra med kunskap om biblioteksplaner, strategisk planering, läsfrämjande insatser, e-lärande, information, samverkan med skola och andra verksamheter. Allt för att Kajiados nya bibliotek ska bli en bra, viktig och intressant mötesplats och bidra till områdets fortsatta positiva utveckling.

Vill du veta mer? Kontakta Leif Mårtensson, Kulturförvaltningen

Sidan publicerades