Lekmannarevision i kommunala bolag

Syftet med lekmannarevision inom bolag är att granska om verksamheten lever upp till ägarens eller kommun­full­mäktiges mål och beslut, verksamhetens effektivitet och intern kontroll i bolaget.

Lekmannarevisionens uppdrag är formulerat i aktiebolagslagen. Arbetet är likt kommunrevisorernas – det ska genom­föras med samma synsätt, principer och tillvägagångsätt som utgångs­punkt och ska utgå från revisions­processen i god revisionssed i kommunal verksamhet. Lekmannarevisionens uppdrag kan också kompletteras av kommunfullmäktige genom ägardirektiv.

De lekmannarevisorer som utses av kommunfullmäktige i bolag ska väljas ur gruppen kommunens revisorer. En lekmannarevisor har att avtalsbaserat civilrättsligt uppdrag och arbetet kompletterar revisionen enligt aktiebolagslagen.

Granskningsrapporter 2023

Lekmannarevisorer

Umeå kommunföretag AB

Per-Erik Evaldsson (S)

Ewa Miller (M)

AB Bostaden i Umeå

Per-Erik Evaldsson (S)

Ewa Miller (M)

AB Bostaden parkering i Umeå

Per-Erik Evaldsson (S)

Ewa Miller (M)

Kommunicera i Umeå AB

Per-Erik Evaldsson (S)

Ewa Miller (M)

Dåva DAC

Peter Sedlacek (L)

Dåva terminal AB

Per-Erik Evaldsson (S)

Ewa Miller (M)

Infrastruktur i Umeå AB

Per-Erik Evaldsson (S)

Ewa Miller (M)

Umeå vagnverkstad AB

Per-Erik Evaldsson (S)

Ewa Miller (M)

Kompetensspridning i Umeå

Ulla-Britt Lindholm (S)

Marie Sandström-Öhberg (C)

Umeå energi AB

Per-Erik Evaldsson (S)

Marie Sandström-Öhberg (C)

Umeå energi elhandel AB

Per-Erik Evaldsson (S)

Marie Sandström-Öhberg (C)

Umeå energi sol vind och vatten

Per-Erik Evaldsson (S)

Marie Sandström-Öhberg (C)

Umeå energi umenet AB

Per-Erik Evaldsson (S)

Marie Sandström-Öhberg (C)

Umeå energi elnät AB

Per-Erik Evaldsson (S)

Marie Sandström-Öhberg (C)

Umeå parkerings AB

Ulla-Britt Lindholm (S)

Ewa Miller (M)

Umeå vatten och avfall AB

Ulla-Britt Lindholm (S)

Peter Sedlacek (L)

Vatten och avfallskompetens i norr AB

Peter Sedlacek (L)

Västerbottens museum AB

Umeå hamn AB

Per-Erik Evaldsson (S)

Ewa Miller (M)

Kvarkenhamnar AB

Per-Erik Evaldsson (S)

Ewa Miller (M)

Kvarken Link AB

Ewa Miller (M)

Kvarken Link OY

Ewa Miller (M)

NLC Ferry AB OY

Nolia AB

Norrlandsoperan AB

Science Park i Umeå AB

Marie Sandström-Öhberg (C)

Väven i Umeå AB

Marie Sandström-Öhberg (C)

Sidan publicerades