Lagar, förordningar

Det finns ett antal lagar och förordningar som styr vårt kommunikationsarbete både internt och externt:

Regeringsformen Länk till annan webbplats.och tryckfrihetsförordningen Länk till annan webbplats.reglerar allas rätt till åsiktsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet. Alla medarbetare omfattas av det grundlagsstadgade meddelarskyddet.

Vi har också lagar och domar inom områden som dataskyddsförordningen (GDPR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., upphovsrättslagen Länk till annan webbplats., jämställdhetslagen Länk till annan webbplats., diskrimineringslagen Länk till annan webbplats. som påverkarkommunikationsarbetet.

Utmaningen med GDPR, Schrems och publicering i sociala medier

GDPR ställer krav på hur vi hanterar av personuppgifter i våra system och kommunikationskanaler. Det innebär att publicering av personuppgifter ska ske på ett ansvarsfullt och riskminimerande sätt som fungerar både för oss, den publicerade, tillsynsmyndigheterna och mottagarna.

Förutsättningar för att ansvarfullt publicera i sociala medier

  • Verksamhetens nämnd måste ha beslutat om publicering av personuppgifter i sina sociala medier.
  • Om samtycke eller modellavtal är den lagliga grunden ska korrekta samtycken och modellavtal med godkännande av överföring av personuppgifter och hävning av sekretessen användas .
  • Personuppgifter kan publiceras genom inbäddning eller länkning till våra webbplatser.
  • Vi publicerar i första hand video på kommunens nya plattform Streamio, eller på webbplats inom EU/EES, inte på Youtube, Vimeo eller andra socialamedieplattformar.
Sidan publicerades