Kommunikativa grepp

Våra budskap ska spegla kommunens mål och värdegrund. Vi vill visa att vi är en pålitlig leverantör av service och tjänster som behövs i en kommun med stark tillväxt. Vi jobbar därför med ett antal grepp för att hålla fokus på grunduppdraget.

Kommunikationen ska:

Visa på bidrag till våra mål

I kommunikationen ska vi kommunicera det som bidrar till att kommunens mål blir verklighet. För att säkra medborgarnas välfärd behöver vi kommunicera Umeås goda förutsättningar för näringslivet att etablera sig och växa och för inflyttare att skapa ett gott liv. Våra besökare ska också känna sig välkomna då de kan vara morgondagens
medborgare, företagare och medarbetare.

Öka kunskapen om det kommunala uppdraget

Kunskapen om kommunpolitik, den demokratiska processen och kommunens uppdrag kan förbättras. Det finns intresse av att delta och påverka. Vi ska förbättra medborgarnas förståelse för och kunskap om hur en kommun fungerar,
vilken service och vilka tjänster vi ansvarar för och hur och när medborgare kan delta i den demokratiska processen.

Förklara bakgrund till beslut

Medborgare ser effekter av kommunens utveckling, men har inte alltid kunskap om och förståelse för varför beslut tas. Det kan i förlängningen leda till minskat förtroende för kommunen. När vi kommunicerar ska vi ge kunskap om och bakgrund till det politiska beslutet eller verksamhetens aktivitet, så att mottagaren får förståelse för helheten.

Lyfta service och tjänster

Den främsta anledningen till varför medborgare söker kontakt med kommunen är för att hämta information eller använda kommunens tjänster. Medborgare ska känna till den omfattande och vardagsnära service som kommunen erbjuder.

Synliggöra medarbetare

För att kunna leverera välfärd även i framtiden behöver vi intressera potentiella medarbetare och behålla de medarbetare vi redan har. Genom att lyfta fram medarbetares vardag och goda insatser presenterar vi Umeå kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Sidan publicerades