Styrning

Utgångspunkt för vårt arbete och verksamhetsplanering är Umeå kommuns övergripande mål. Ledorden för kommunikationsarbetet är objektivitet och tydlighet. Vår uppgift är att göra information begriplig och lättillgänglig för alla målgrupper.

Sidan publicerades