Organisation

I Umeå har kommunikationsavdelningen det samordnande och övergripande ansvaret för kommunikations­verksamheten i kommunen.
På avdelningen arbetar kommunikatörer som fokuserar på strategisk kommunikation på övergripande nivå. Förvaltningarna har egna kommunikatörer som stöd i sitt kommunikationsarbete. Inom Umeå kommun finns också koordinatorer med kommunikatörsuppdrag knutna till gymnasieskolor samt kommunikatörer i de kommunala bolagen.

Kommunikationsverksamheten indelas i huvudsak i två delar:

  • intern kommunikation riktad till kommunens anställda och förtroendevalda
  • kommunikation riktad till kommuninvånare och externa målgrupper.

Kommunikationen sker via olika kanaler som anpassas till respektive målgrupp. Vi har övergripande ansvar för kommunens webbplats som är kommunens viktigaste externa kanal. För att nå ut via massmedier har vi också övergripande ansvar för pressmeddelanden, press­konferenser och övriga presskontakter. Andra informationskanaler är till exempel sociala kanaler, intranät och webb-tv från kommunfullmäktiges sammanträden. De olika förvaltningarna ansvarar för sin egen kommunikation.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikatörer inom Umeå kommuns förvaltningar

Sidan publicerades