Peruskoulu

Grundskola

Lapset jotka ovat 6–16 ikäisiä ovat kouluvelvollisuusiässä. Kouluvelvollisuus täytetään esikoululuokassa ja peruskoulussa. Kouluvelvollisuus voidaan aloittaa suoraan peruskoulussa jos huoltaja niin toivoo. Esikoululuokan, vapaa-ajan kodin ja peruskoulun toiminta ohjautuu seuraavan opintosuunnitelman mukaan Läroplan Lpo 11. 

Esikouluokka: Syyslukukaudesta 2018 lähtien esikouluokka on pakollinen lapsille, jotka täyttävät 6 vuotta sinä kalenterivuotena aloittaakseen esikoululuokan. Esikoululuokan toiminta sisältää enintään 20 tuntia viikossa.

Lue enemmän tästä ja hakemuksesta (Söka skola)

Jos on olemassa erityisiä syita siihen että huoltaja voi hakea kouluvelvollisuuden siirtämistä niin, että lapsi aloittaa esikoululuokan kun hän on täyttänyt 7 vuotta ja siten myös hän aloittaa ensimmäisen luokan kun hän täyttää 8 vuotta. Tämä päätös käsitellään lapsen kotikunnassa.

Peruskoulu: Peruskoulu käydään ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan asti. Kouluvelvollisuus päättyy tavallisesti silloin kun kymmenennen kevätlukukausen päätös on tullut siitä kun koulunkäynti alkoi.

Aloita peruskoulun 1. luokka

Ne lapset jotka ovat käyneet esikouluokkaa jollakin koululla siirretään automaattisesti saman koulun ensimmäiselle luokalle. Silloin ei tarvita erityistä ilmoittautumista. Jos haluat vaihtaa peruskoulua kunnassa on huoltajan haettava sitä. Lue enemmän alla olevasta ohjeesta.

Koulun vaihtaminen 1–9 luokilla

Jos olet muuttamssa Uumajaan ja sinun on vaihdettava koulua, voit hakea uuden koulupaikan ja koulun vaihtamisen suoraan siitä koulusta minne paikkaa toivotaan.  

Jos koulu on kunnallinen, tee hakemus:
Kunnalisen koulupaikan hakeminen/vaihtaminen Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Koulu ottaa vastaan uusia oppilaita jos siellä on tilaa. Lapsella on aina oikeus kouluun ns. läheisyysperiaatteen perusteella.

Koulun vaihtaminen tapahtuu jos koulussa on tilaa uusille oppilaille ja siitä päättää vastaanottavan koulun rehtori.

Jos haluat vaihtaa riippumattomaan kouluun, voit hakea sinne suoraan. Katso "Genvägar".

Monikieliseen opetukseen osallistuminen

Uumajan keskustassa sijaitsevassa Hedlundan koulussa on erikoisluokkia maahanmuuttajataustaisille lapsille, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi. Näiden luokkien oppilaat käyvät erikoisluokkaa 1–2 vuotta, ennen kuin heidät sijoitetaan heidän omalla asuinalueellaan sijaitsevaan kouluun.

Huolenpito koulupäivää ennen ja sen jälkeen

Esikoululuokilla oleville lapsille ja peruskoulun 1.–6. vuosikurssien oppilaille tarjotaan tarvittaessa huolenpitoa ennen koulupäivää ja sen jälkeen vapaa-ajankodissa tai perhepäiväkodissa. Vapaa-ajankotipaikkoja on tarjolla eri puolilla kuntaa. Vapaa-ajantoiminta järjestetään lapsen koulun läheltä.

Vapaa-ajankotien ja perhepäiväkotien paikat ovat maksullisia ja niitä voi hakea ajalle, jolloin huoltajat ovat töissä, opiskelevat tai hakevat työtä. Koululaisten päivähoitoa tarjotaan myös lomien aikana. Työnhakijoiden lapset saavat pitää vapaa-ajankotipaikkansa ilman aikarajoitusta.

Uumajassa on myös yöhoitopaikka 1–12-vuotiaille lapsille, joiden vanhemmilla on epäsäännölliset työajat (iltaisin, öisin ja viikonloppuisin).

Yhteyttä

090-16 28 14
090-16 10 00 (vaihde)

Sidan publicerades