Rakennuslupa ja rakennusilmoitus

Bygglov och bygganmälan

Melkein kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös, kun rakennuksen käyttöä muutetaan oleellisesti. Kunta antaa neuvoja ja informaatiota muun muassa voimassa olevista määräyksistä ja rakennuksen sopivasta suunnittelusta. Eräät pienet toimenpiteet eivät vaadi rakennuslupaa, kuten eivät myöskään jotkut rakennustoimenpiteet haja-asutusalueilla. Purkulupa ja maa-ainesten ottolupa ovat esimerkkejä muista luvista, jotka  saattavat tulla kysymykseen. Rakennuslautakunnalta voi myös pyytää ennakkotietoja uudisrakennusalueista ja rantojensuojelun erivapautta koskevista päätöksistä sekä tietoja väestösuojista.

Informaatio ja palvelu

Rakennuslupa-, rakennusilmoitus- ja purkuilmoituslomakkeita voi tilata puhelimitse numerosta 090-16 13 61, tai lomakkeen voi hakea lomakepankista (Blankettbanken; palvelu on ruotsiksi) osoitteesta www.umea.se. Lisätietoja asemakaavoista, määräyksistä ja toimintaohjeista ja mahdollisista kulttuuriarvoista saa ottamalla yhteyttä rakennuslupakäsittelijään.

Yhteyttä

Asiakaspalvelu
090-16 13 61

Toimistoajat: arkisin ma–to klo 8–17 (lounas klo 12–13)

Perjantaina, klo 08.00–16.00

Sidan publicerades