Puhtaanapito, jätehuolto

Renhållning, avfallshantering

Yhteiskuntarakennustoimiston, ympäristön- ja terveydensuojelun, tehtävänä on huolehtia, että jätehuoltojärjestelmä toimii. Järjestelmän käytöstä käytännössä vastaa Vakin, joka on kunnan oma yhtiö vettä ja puhtaanapitoa varten. Puhtaanapito perustuu sekä jätteiden hakujärjestelmään ja niiden kierrätysjärjestelmään. Roskat haetaan kiinteistöiltä normaalisti joka toinen viikko. Jätehakumaksu perustuu perusmaksuun ja jätteiden painoon kullakin hakukerralla. Roskien punnitseminen on otettu käyttöön innostamaan asukkaita alkulajitteluun ja kierrätykseen. Haetut roskat viedään Dåvan lämpövoimalaan, aivan Uumajan pohjoispuolelle, missä jäte poltetaan ja siitä syntyy kaukolämpöä ja sähköä laitoksessa, joka on yksi maailman tehokkaimmista.

Jätteiden kierrätys tapahtuu kierrätyskeskuksissa, kierrätysasemilla ja ympäristöasemilla. Nämä laitokset ovat talouksia varten, ei yrityksiä varten. Kiinteistönomistaja voi myös päättää  ruokajätteiden lajittelemisesta. Jätteet laitetaan ruskeisiin jäteastioihin, jotka kerää Vakin biokaasutuotantoa varten. Ruoan tähteitä voi myös kompostoida kotikiinteistössä, jolloin niistä saa itselleen ravinteikasta multaa. Kompostointilaitteista tulee ilmoittaa Uumajan kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluun, puhelin: 090-16 10 00 (vaihde). Sieltä saa myös lisätietoja ja laitteiden hoito-ohjeita.

Yhteyttä

Ympäristön- ja terveydensuojelu
090-16 10 00 (vaihde)

Sidan publicerades