Utbildning om minoritetslagen

Umeå kommun bjuder in till ett digitalt utbildningstillfälle om grundskyddet i minoritetslagen och mänskliga rättigheter för nationella minoriteter torsdag 25 november klockan 17.30-20.00 med Marie B Hagsgård. Marie B Hagsgård är president för Europarådets rådgivande expertkommitté för ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och sakkunnig jurist i området. Målgruppen för detta är de nationella minoriteterna i Umeå och andra intresserade.

Du som är politiker och högre tjänsteperson kommer också att erbjudas ett utbildningstillfälle samma dag klockan 09.30–12.00. Anmäl dig direkt till minoritetssamordnarna nedan.

Utbildningen för minoriteterna har fokus på de tre principerna i grundskyddet; Inflytande för urfolket samerna och övriga nationella minoriteter och skyldigheten för myndigheter att främja förutsättningarna för att personer som tillhör minoriteter ska kunna behålla och utveckla sin kultur och identitet för att uppnå målet jämlikhet mellan dem som tillhör en minoritet och dem som tillhör majoriteten.

Särskilt fokus kommer Marie B Hagsgård lägga på hur man enligt internationell rätt bör hålla samråd och ge inflytande för att de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och sin identitet (språk, traditioner, religion och kulturarv).

Anmäl dig genom att ange din mejladress i anmälningsformuläret nedan. Du kommer sedan att få en länk några dagar innan utbildningstillfället.

Datum: Torsdag 25 november
Tid: 17.30–19.30

Varmt välkommen!


Kontakt

Aino Dahl
minoritetssamordnare
070-622 56 77
aino.dahl@umea.se

Peter Steggo
minoritetssamordnare
070-201 04 95
peter.steggo@umea.se

Sidan publicerades