Arbetsgrupp för minoritetspolitiskt arbete

Kommunen har en arbetsgrupp som samordnar arbetet med de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i Umeå kommun. Har du frågor om kommunens arbete för att skydda och främja de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken? Tillhör du någon av de nationella minoriteterna och har förslag på hur kommunen kan främja språk och kultur? Kontakta arbetsgruppen:

Övergripande frågor

Helén Andersson
Tf enhetschef Minoritet
Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
070-666 45 42
helen.andersson@umea.se

Aino Dahl
minoritetssamordnare
Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
090-16 11 57
070-622 56 77
aino.dahl@umea.se

Kristina Josephson Hesse
minoritetssamordnare
Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
090-16 12 60
070-201 04 95
kristina.hesse@umea.se

Utbildning

Marie Folkesson Karling
utvecklingsledare
Utbildningskontoret
070-560 80 52
marie.karling@umea.se

Socialtjänst

Nils Enwald
stabchef
Äldreomsorgen
090-16 18 58
070-321 60 10
nils.enwald@umea.se

Kultur

Leif Mårtensson
ledningskoordinator
090-16 33 52
070-556 16 49
leif.martensson@umea.se

Fritid

Monica Svonni
enhetschef
090-16 34 88
070-445 34 12
monica.svonni@umea.se

Mer information

Alla medborgare har möjlighet att påverka genom dialog med och synpunkter till politiker.

Läs mer om dialog och synpunkter

Sidan publicerades