Arbetsgrupp för minoritetspolitiskt arbete

Kommunen har en arbetsgrupp som samordnar arbetet med de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i Umeå kommun. Har du frågor om kommunens arbete för att skydda och främja de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken? Tillhör du någon av de nationella minoriteterna och har förslag på hur kommunen kan främja språk och kultur? Kontakta arbetsgruppen:

Övergripande frågor

Helén Andersson
chef Minoritet
Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
070-666 45 42
helen.andersson@umea.se

Aino Dahl
minoritetssamordnare
Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
090-16 11 57
070-622 56 77
aino.dahl@umea.se

Kristina Josephson Hesse
minoritetssamordnare
Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
090-16 12 60
070-201 04 95
kristina.hesse@umea.se

Utbildning

Marie Folkesson Karling
utvecklingsledare
Utbildningskontoret
070-560 80 52
marie.karling@umea.se

Kultur

Håkan Sandström
strateg
090-16 33 19
070-295 38 69
hakan.sandstrom@umea.se

Äldreomrogen

Anna Bergström

Kvalitetschef

Äldreomsorgsförvaltningen

090-161352

anna.bergstrom@umea.se

Fritid

Monica Svonni
enhetschef
090-16 34 88
070-445 34 12
monica.svonni@umea.se

Mer information

Alla medborgare har möjlighet att påverka genom dialog med och synpunkter till politiker.

Läs mer om dialog och synpunkter

Sidan publicerades