Arbetsgrupp för minoritetspolitiskt arbete

Kommunen har en arbetsgrupp som samordnar arbetet med de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i Umeå kommun. Har du frågor om kommunens arbete för att skydda och främja de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken? Tillhör du någon av de nationella minoriteterna och har förslag på hur kommunen kan främja språk och kultur? Kontakta arbetsgruppen:

Övergripande frågor

Magnus Burvall
Startegichef
070-316 99 25
magnus.burvall@umea.se

Aino Dahl
minoritetssamordnare
090-16 11 57
070-622 56 77
aino.dahl@umea.se

Klara Lundgren
minoritetssamordnare
090-16 12 60
070-201 04 95
klara.lundgren@umea.se

 

Utbildning

Marie Folkesson Karling
utbildningsstrateg
Utbildningskontoret
070-073 61 50
marie.karling@umea.se

Kultur

Håkan Sandström
strateg
090-16 33 19
070-295 38 69
hakan.sandstrom@umea.se

Äldreomsorg

Anna Bergström
kvalitetschef
Äldreomsorg
090-16 13 52
anna.bergstrom@umea.se

Fritid

Monica Svonni
verksamhetschef
Fritid
090-16 34 88
070-445 34 12
monica.svonni@umea.se

Mer information

Alla medborgare har möjlighet att påverka genom dialog med och synpunkter till politiker.

Läs mer om dialog och synpunkter

Sidan publicerades