Kulturpotten

Umeå kommun stöttar kulturverksamhet när det gäller de nationella minoriteterna i Umeå kommun. Umeå kommun ingår i förvaltningsområden fär finska, meänkieli och samiska. Kommunen får årligen ett statsbidrag för arbetet med de nationella minoriteterna.

Med bidraget vill kommunen kunna stötta föreningar i deras arbete att skydda och främja de nationella minoritets­språken finska, meänkieli och samiska genom kulturaktiviteter och språkrevitaliserande insatser. Vi vill särskilt främja barns utveckling av en kulturell identitet.

Vilka kan söka?

Ideella föreningar med säte i Umeå kommun som är registrerade i kommunens föreningsregister kan söka bidrag ur kulturpotten. Om du som privatperson har projektidéer uppmuntrar vi dig att söka samarbete med en förening. Ta gärna kontakt med oss om du har en projektidé som du vill diskutera, vi kan ge tips och råd.

Hur mycket bidrag delas ut?

Vi vill gärna se en mångfald av arrangemang och projekt, därför är riktlinjen max 20 000 kronor per ansökan. I särskilda fall kan vi göra undantag. Vi ger inte bidrag till löner eller arvoden inom föreningen, inte heller för lokalhyra om ni använder föreningens egna lokaler.

Redovisning

När ni genomfört ett arrangemang ska ni skicka in en redovisning och en ekonomisk rapport. Dokumentera gärna med bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag med mera.

Formulär för redovisning Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades