Samråd

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. För att stärka de nationella minoriteternas inflytande och egenmakt samråder Umeå kommun regelbundet med dessa grupper.

Öppna samråd

Umeå kommun bjuder årligen in de nationella minoriteterna, politiker och berörda tjänstepersoner till öppna samråd för att diskutera behov och önskemål med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Till de öppna samråden är alla välkomna.

De öppna samråden sker digitalt via Teams. För att delta på det digitala mötet behöver du en dator eller annan enhet med god internetuppkoppling. Du måste anmäla dig för att få en länk till mötet.

Under våren 2021 har följande öppna samråd genomförts:

  • Samer: tisdag 26 januari, klockan 18.00–19.30, digitalt
  • Sverigefinnar: måndag 8 februari, klockan 18.00–19.30, digitalt
  • Tornedalingar, kväner och lantalaiset, måndag 15 februari, klockan 18.00–19.30, digitalt

Samrådsgrupper

Umeå kommun samråder på olika sätt. Vissa samråd sker med Delegationen för samiska frågor och Sverigefinska delegationen i frågor som rör förvaltningsområdet för samiska respektive finska. Delegationerna representerar flera samiska respektive finska föreningar i Umeå kommun. Samråden med delegationerna sker i referensgrupper för följande områden:

  • utbildning
  • äldreomsorg
  • information
  • kultur och fritid

Kontakt

Aino Dahl
minoritetssamordnare
090-16 11 57
aino.dahl@umea.se

Peter Steggo
minoritetssamordnare
090-16 12 60
peter.steggo@umea.se

Delegationen för samiska frågor

David Kroik
språkrör
Delegationen för samiska frågor
david.kroik@gmail.com

Sverigefinska delegationen

Tf ordförande Heli Aarnipuro
Sverigefinska delegationen
heli.aarnipuro@gmail.com

Sidan publicerades