Andra myndigheter och organisationer

Forskning

Umeå centrum för funktionshinderforskning, Umeå universitet

Funktionshinderförbund

Autism och Asperberförbundet

Autism- och Aspergerföreningen Västerbotten

Delaktighet, handlingsfrihet, rörelsefrihet (DHR)

DHR Umeå

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Västerbotten

Neuroförbundet

Reumatikerförbundet

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)

Personskadeförbundet (RTP)

Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna (FUB)

STROKE-Riksförbundet

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

Synskadades Riksförbund

Myndigheter

Boverket

Försäkringskassan

Diskrimineringsombudsmannen

Justitieombudsmannen

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för tillgängliga medier

PTS – Post- och telestyrelsen

Region Västerbotten

Riksdagen

Socialstyrelsen

Sveriges kommuner och regioner

Övriga länkar

BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

Lanternan LaSSe Brukarstödcenter

Sidan publicerades