Andra myndigheter och organisationer

Forskning

Umeå centrum för funktionshinderforskning, Umeå universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionshinderförbund

Autism Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Autism- och Aspergerföreningen Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Delaktighet, handlingsfrihet, rörelsefrihet (DHR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DHR Umeå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionsrätt Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionsrätt Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Neuroförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reumatikerförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personskadeförbundet (RTP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna (FUB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strokeförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synskadades Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheter

Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Justitieombudsmannen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Västerbottens län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för delaktighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för tillgängliga medier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PTS – Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges kommuner och regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga länkar

BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lanternan LaSSe Brukarstödcenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades