Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Bolag i kommunkoncernen

Några verksamheter i kommunen drivs som bolag. Kommunägda bolag levererar service och tjänster åt kommunens invånare, till exempel bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, hamnanläggningar, parkering och kulturutbud. Exempel på bolag som ingår i kommunkoncernen är Umeå Energi, Vakin, Bostaden, Inab och Västerbottens museum.

Några bolag ägs helt och hållet av Umeå kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med andra ägare som kan vara privata aktörer eller myndigheter. Umeå Kommunföretag AB (UKF) är moderbolag för företag som ingår i koncernen. Nya bolag bildas och avvecklas efter behov, de kan säljas eller läggas i vila.

Läs mer om Umeå kommunföretaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om bolag i kommunkoncernenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Umeå kommunföretags webbplats)

Sidan publicerades