Bolagsordningar, kommunala bolag

Umeå kommun äger helt eller delvis aktiebolag som bildar en koncern med Umeå kommunföretag som moderbolag. Kommunen äger också några bolag direkt. Kommunägda bolag levererar service och tjänster åt kommunens invånare, till exempel bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, hamnanläggningar, parkering och kulturutbud. En bolagsordning är ett regelverk som beskriver vad varje bolag gör.

Moderbolag

Dotterbolag

Intressebolag

Övriga bolag

Sidan publicerades