Detaljplanen för Syrenen 7 med flera är antagen

Byggnadsnämnden har antagit detaljplanen för Syrenen 7 med flera inom Backenområdet, Umeå kommun.

Datum för möte:
2024-03-19

Paragraf:
§ 58

Protokoll på webben:
Projektsida för Syrenen 7

Beslutet får överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklaganden ska lämnas skriftligen till byggnadsnämnden. Sista dag att överklaga är 2024-04-17 enligt 13 kap 1 § 2 och 3 pkt, plan- och bygglagen (2010:900) och 43 och 44 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Mer information

Sidan publicerades