Aktiviteter, verksamhet för äldre

I Umeå kommun finns stora möjligheter till rörelse och trevligt umgänge för dig som äldre. Fysiska och sociala aktiviteter stimulerar både hjärta och hjärna, vilket är viktigt för ett gott och hälsosamt liv. Seniorträning och aktiviteter som arrangeras av Kultur för seniorer är exempel.

Pensionärsföreningar

Det finns flera olika pensionärsföreningar som engagerar sig i frågor som rör seniorer och även anordnar aktiviteter.

Studieförbund och folkbildning

I Umeå finns också studieförbund som ordnar kurser i olika ämnen. Det här är några av studieförbunden: Folkuniversitetet, Umeå Seniorsuniversitet (UmSe), Medborgarskolan, NBV Västerbotten, Sensus studieförbund, SISU Idrottsutbildarna Västerbotten, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda, Studieförbundet Vuxenskolan Umeå.

Sidan publicerades