Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Ibland kan orsaken till att man behöver stöd vara att man hamnat i en ekonomiskt besvärlig situation. Då kan du ansöka om försörjningsstöd.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd som man ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till de som inte kan försörja sig genom egen inkomst. Stödet är bara utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov, som kostnader för mat, boende med mera.

Läs mer om ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem får söka försörjningsstöd?

Om dina inkomster inte räcker för att täcka din eller din familjs grundläggande behov och du bor eller vistas i Umeå kommun har du rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen. Hushållets gemensamma inkomster och tillgångar påverkar hur mycket du kan få i försörjningsstöd.

Vi ställer krav

 • Du ska göra vad du kan för att själv försörja dig eller lösa tillfälliga ekonomiska problem. Till exempel måste du vara aktivt arbetssökande om du är arbetslös.
 • Först ska du se över dina tillgångar. Om du har tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier eller fonder ska du i första hand använda dem till din försörjning. Du kan bara få försörjningsstöd om du inte kan tillgodose dina behov på annat sätt.  
 • Du ska tänka på att bilinnehav räknas som en tillgång och att vi kan kräva att du säljer bilen för att du själv ska kunna lösa dina ekonomiska problem.

Vad ingår i försörjningsstödet?

Försörjningsstödet består av dels en riksnorm, kostnader som är någorlunda lika för alla, dels skäliga kostnader utanför riksnormen.

Detta ingår i riksnormen och riksnorm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Socialstyrelsens webbplats)

 • Kontakt

  Handläggare av försörjningsstöd

  090-16 10 00

  Kontakta din handläggare via växeln: 090-16 10 00. Om du behöver ta reda på vem som handlägger ditt ärende kontakta mottagnings­enheten, de kan dock inte koppla ditt samtal vidare till handläggare utanför telefontid.

  Telefontid

  Måndag, klockan 13.30–14.30
  Tisdag, klockan 08.45–09.45
  Torsdag, klockan 08.45–09.45
  Fredag, klockan 08.45–09.45

 • Kontakt

  Socialtjänstens mottagningsenhet

  Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

  090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

  Besöksadress

  Kungsgatan 71–73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

  Kontakta socialtjänsten

  Telefontider

  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besökstider

  Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

Sidan publicerades www.umea.se/forsorjningsstod