Försörjningsstöd för studenter

Är du studerande och funderar på att söka försörjningsstöd under sommaren?

Vänd dig i första hand till Arbetsförmedlingen

Du som inte har ett jobb eller studier och som inte har din försörjning tryggad under sommaren, ska i första hand vända dig till Arbetsförmedlingen. Du ska i god tid före terminens slut ha sökt arbete samt vara anmäld på Arbetsförmedlingen för att försörjningsstöd ska beviljas.

Vad krävs för att få försörjningsstöd beviljad?

Försörjningsstöd beviljas endast om du inte kan tillgodose dina behov på annat sätt. Du har en skyldighet att planera för din ekonomi inför sommaren. Om du har tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier eller fonder ska dessa i första hand gå till din försörjning.

Praktik kan komma att erbjudas

Om du är berättigad försörjningsstöd under sommaren kan du komma att erbjudas praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt fjärde kapitlet, fjärde paragrafen i Socialtjänstlagen.

Förskott kan ges i väntan på inkomst

Om du väntar på inkomst i form av till exempel lön eller a-kassa kan försörjnings­stödet ges som förskott på förmån. Om så är fallet kan vi kräva tillbaka hela eller delar av det försörjningsstöd som utbetalats.

Sök skattejämkning om du har arbete under sommaren.

Sidan publicerades