Ansök om försörjningsstöd

För att ansöka om försörjningsstöd krävs ett möte mellan dig och en socialsekreterare på socialtjänsten. Vänd dig till socialtjänstens mottagningsenhet för information och för att ansöka om försörjningsstöd. Om du behöver tolk, meddela det när du bokar tid.

Ansökan

Innan besöket får du information om vilka handlingar du behöver lämna in till socialtjänsten tillsammans med din ansökan, bland annat ska du redovisa din ekonomiska situation, dina inkomster och utgifter.

Har jag rätt till försörjningsstöd?

Det är viktigt att du fyller i ansökan noggrant. En ofullständig ansökan kräver komplettering vilket innebär längre handläggningstid. Om du har bokat en tid och får förhinder, meddela det till den handläggare som har du bokat tid med.

Blankett för ansökan

Ansökan försörjningsstöd , 529.4 kB. (pdf)

Hakemus toimeentulotuki ja elämäntapa (försörjningsstöd) , 628.2 kB. (pdf)

Vad händer sedan?

Vid ett besök hos oss går du och en socialsekreterare tillsammans igenom din ansökan och dina förutsättningar att lösa den aktuella situationen. Det krävs alltid en utredning där socialtjänsten bedömer om du har rätt till försörjningsstöd.

Vid ansökan om försörjningsstöd har vi särskilt att beakta barnperspektivet. Därför kommer vi också att ställa frågor utifrån barnens situation.

Beslut

Efter utredning får du ett skriftlig beslut om din ansökan beviljas eller avslås. Om du beviljas försörjningsstöd betalas pengarna ut till ditt bankkonto. Det krävs en ny ansökan och en ny utredning för varje månad du ansöker om försörjningsstöd.

Du kan överklaga

Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar ett beslut om du inte är nöjd med det.

Överklaga beslut

Sidan publicerades