Bekräfta föräldraskap/faderskap

Enligt lag har alla barn rätt att veta vilka de biologiska föräldrarna är. Barnets far eller den andra föräldern måste bekräfta faderskapet/föräldraskapet om föräldrarna inte är gifta med varandra och inte planerar att gifta sig före barnets födelse.

Från och med 1 januari 2022 kan föräldraskapsbekräftelsen göras digitalt hos Skatteverket. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Men det går även i fortsättningsvis att göra skriftligen hos Socialtjänsten efter barnets födelse om man så önskar. 

Lämna bekräftelse till och med 15 december 2021

Föräldrar som är sammanboende och fått barn kan ta kontakt med handläggare som då färdigställer blanketterna och därefter skickar hem dessa för underskrift.

Om ni väntar barn kommer faderskapsbekräftelse att ske efter det att barnet är fött. För barn som föds före 15 december handläggs bekräftelsen hos socialtjänsten, därefter hänvisas i första hand till Skatteverkets e-tjänst.

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra handläggare.

Kontakta handläggare

Datum för mammans födelsedag

Handläggare

Telefonnummer

Mejl

dag 1–14

Ingrid Markusson Ullin

090-16 19 16

ingrid.markusson-ullin@umea.se

dag 15–22

Maria Holmgren

090-16 18 49

maria.holmgren.2@umea.se

dag 23–31

Ida Stål

090-16 42 30

ida.stal@umea.se

Samkönad relation

Om ni lever i en samkönad relation kontaktar ni familjerätten. Ni når Familjerätten via Umeå kommuns växel 090-16 10 00, telefontid klockan 8.30–09.15 varje vardag utom onsdagar.

Utvidgad faderskapsutredning

Om föräldrarna inte bor tillsammans eller om det finns tveksamheter kring faderskapet (gäller även gifta föräldrar) gör familjerätten en utvidgad faderskapsutredning. Familjerätten kallar då modern och den hon namngett som den andra föräldern till utredning och fastställande av faderskap/föräldraskap.

Anmälan om vårdnad

I samband med att faderskapet eller föräldraskapet fastställs kan föräldrar göra anmälan till Skatteverket om gemensam vårdnad.
Läs mer på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer eller om du behöver råd och stöd i ditt föräldraskap kan du kontakta socialtjänstens mottagningsenhet.

Kontakt

Familjerätten

Du kan även kontakta social­tjänstens familjerättsenhet som har telefontid klockan 08.30–09.15 varje vardag utom onsdag. Vänd dig till oss med frågor och funderingar inom familjerättens område. Råd­givningen är kostnadsfri. Du når Familjerätten via Umeå kommuns växel, 090-16 10 00.

 • Kontakt

  Socialtjänstens mottagningsenhet

  ger information och rådgivning.

  090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

  Besöksadress

  Kungsgatan 71–73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

  Telefontider

  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besökstider

  Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

Sidan publicerades