Bekräfta föräldraskap/faderskap

Enligt lag har alla barn rätt att veta vilka de biologiska föräldrarna är. Barnets far eller den andra föräldern måste bekräfta faderskapet/föräldraskapet om föräldrarna inte är gifta med varandra. Bekräftelsen är viktig för att barnet ska få juridisk anknytning till den förälder som inte fött barnet.

Om ni är gifta registreras ni automatiskt som föräldrar och vårdnadshavare hos Skatteverket direkt efter barnets födelse.

Bekräfta att du blivit förälder genom Skatteverkets e-tjänst

Bekräftelsen kan under vissa förutsättningar göras digitalt hos Skatteverket. Det är även möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Du kan använda e-tjänsten om:

 • barnet är fött den 1 januari 2022 eller senare
 • båda föräldrarna var myndiga och folkbokförda när barnet föddes
 • barnet är folkbokfört när ni lämnar och godkänner bekräftelsen
 • bekräftelsen och godkännandet av faderskap/föräldraskap sker inom 14 dagar efter barnets födelse
 • ni båda har e-legitimation som ni signerar med i tjänsten.

Läs mer om att vara nybliven förälder på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni inte har möjlighet att använda Skatteverkets e-tjänst eller önskar bekräfta föräldraskapet innan barnets födelse är ni välkomna att kontakta socialtjänsten från och med graviditetsvecka 22.

Kontakta handläggare enligt nedan om du är sammanboende:

Kontakta handläggare

Datum för mammans födelsedag

Handläggare

Telefonnummer

Mejl

dag 1–18

Ingrid Markusson Ullin

090-16 19 16

ingrid.markusson-ullin@umea.se

dag 19–31

Maria Persson

090-16 18 49

maria.persson.6@umea.se

Samkönad relation/ensamstående

Om ni lever i en samkönad relation eller om du som ensamstående blivit gravid genom assisterad befruktning kontaktar ni familjerätten. Se kontaktuppgifter nedan.

Mer än 14 dagar efter barnets födelse

Skatteverket meddelar socialtjänsten om föräldraskapet inte bekräftats via e-tjänsten inom 14 dagar från barnets födelse, om barnet är folkbokfört i Umeå kommun. Då skickas ett brev till modern med svarstalong för att inkomma med uppgifter om den andra föräldern.

Utvidgad faderskapsutredning

Om det finns tveksamheter kring vem som är den andra föräldern gör familjerätten en utvidgad utredning. Familjerätten kallar då modern och den hon namngett som den andra föräldern till utredning för att kunna fastställa faderskap eller föräldraskap.

Anmälan om vårdnad

I samband med att faderskapet eller föräldraskapet fastställs kan föräldrar göra anmälan till Skatteverket om gemensam vårdnad.

 • Kontakt

  Familjerätten

  Vänd dig till oss med frågor och funderingar inom familjerättens område. Rådgivningen är kostnadsfri. Du når socialtjänstens familjerättsenhet via Umeå kommuns växel, 090-16 10 00. Vi har telefontid klockan 08.30–09.15 varje vardag utom onsdag. Du kan även kontakta Mottagningsenheten.

  090-16 10 00

  Besöksadress

  Kungsgatan 71-73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

Sidan publicerades