Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Funktionshinderfrågor, delaktighet

Umeå kommuns funktionshinderråd, UFR

UFR är ett formellt samverkansforum där rådets medlemmar är företrädare för olika funktionshinderorganisationer samt politiker från kommunala nämnder. Ett viktigt syfte med UFR är att ge personer med funktionsnedsättning ökad delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

Umeå kommuns funktionshinderråd

Föreningar som arbetar med funktionshinderfrågor

I Umeå finns ett antal olika föreningar för funktionshindrade. Föreningarna ger stöd och hjälp till sina medlemmar, anordnar olika aktiviteter och sprider information till allmänheten, andra organisationer och myndigheter. Ett viktigt arbete för föreningarna är att bevaka intressen och arbeta för förbättringar när det gäller personligt stöd och samhällsplanering i stort.

Sök föreningar

Handikappolitiskt program i Umeå

Umeå kommun har en handlingsplan för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet i kommunen.

Läs mer om handlingsplanen och tillgänglighet i Umeå kommun.

Sidan publicerades