Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridning. Det är viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. Men, vaccination är bara en del av lösningen. Vi måste alla fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även när vaccin mot covid-19 finns tillgängligt.

Region Västerbotten prioriterar och styr planering av vaccination av prioriterade grupper. Vaccination av prioriterade grupper pågår. Målet är att alla i Västerbotten ska erbjudas vaccin innan sista juni 2021. Vaccin ges i två doser och är kostnadsfritt. Vaccination utförs först på särskilda boenden och sedan på hälsocentralerna.

  • Alla som är 18 år och äldre kommer att erbjudas vaccin.
  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioriteringar styr i vilken ordning vaccination sker.
  • Tidplanen påverkas av tillgången på vaccin.
  • Region Västerbotten informerar om när det är din tur.
  • Alla vacciner är effektiva och skyddar mot covid-19.
  • Respektera prioritetsordningen och boka bara tid om du tillhör en grupp som vaccineras just nu. Hälsocentralen har rätt att avboka din tid om du har bokat utan att tillhöra en prioriterad grupp.

Mer information

Information om vaccination: 1177.se/vaccin-covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdateras efterhand)

Hälsocentraler informerar också om vaccination: 1177.se/hitta-vardlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccination mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination av brukare och personal

Region Västerbotten prioriterar och styr planeringen av var och hur vaccinering av prioriterade grupper kommer att ske. Förhoppningen är att ytterligare vaccinationer ska kunna ske löpande under förutsättning att vaccin och material levereras enligt plan och att det finns verksamheter som kan ta emot och hantera vaccinationerna. Det måste också säkerställas att det finns vaccin och kapacitet för att genomföra vaccinationsomgång två på samma boenden.

Vaccinering mot covid-19 erbjuds enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för att skydda dem som har störst risk för att bli allvarligt sjuka och dö till följd av covid-19. Prioriteringsordningen innebär detta för dig som har insatser från kommunen:

Fas 1, vård- och omsorgsboende

I ett första skede kommer bland annat personer som bor på särskilda boenden för äldre och personal som arbetar med dessa grupper att prioriteras för vaccination.
5 mars 2021: vaccination av personal och boende är klara

Fas 1, hemtjänst

Du som har hemtjänst och du som är över 18 år och bor tillsammans med någon som har hemtjänst vaccineras under fas 1. Det gäller både inom kommunens verksamheter och externa utförare av boenden. Det är Region Västerbotten som ansvarar för vaccinationen.

Vaccination påbörjas vecka 8, när vaccination kan bli aktuellt beror på tillgången på vaccin. Du som har hemtjänst kommer att få brev från Region Västerbotten hemskickat med information om när vaccination kan ske. 

Vaccination av personal i hemtjänsten påbörjades vecka 7.

Fas 1, hemsjukvård

Du som har hemsjukvård och du som är över 18 år och bor tillsammans med någon som har hemsjukvård vaccineras under fas 1. Det gäller både inom kommunens verksamheter och externa utförare av boenden. Det är Region Västerbotten som ansvarar för vaccinationen.

Vaccination av personer med hemsjukvård påbörjades 8 februari.

Fas 2, LSS

Personer med insats enligt LSS och personal som arbetar med dessa grupper ingår i fas 2.

Serviceinsatser som till exempel matleverens och larm ingår i prioriterad grupp. Information från Region Västerbotten skickas till de personer som berörs för att boka tid för vaccination. Har berörd inte fått information ska hen kontakta sin hälsocentral.

Inventering av vilka som vill vaccinera sig är klart. Den gäller endast personer inom kommunens verksamheter:

  • Personer på LSS-boenden får information via boendet och sin sjuksköterska om datum för vaccination så fort det är aktuellt. Vaccination påbörjades vecka 9. Vecka 12 hade boende fått första dosen.
  • Planering för vaccination av personal och personer med personlig assistans enligt LSS pågår. Region Västerbotten vaccinerar denna grupp, information från Region Västerbotten kommer att skickas.

Kommunen inventerar inte personal inom privat utförare av personlig assistans.

Barn under 18 år erbjuds inte vaccin.

Mer information kommer på den här sidan.

Mer information

Vaccination mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (information till vårdpersonal, www.regionvasterbotten.se)

Sidan publicerades