Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridning av covid-19 i samhället. Det är viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. Men, vaccination är bara en del av lösningen. Du och alla andra måste fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan även efter vaccination.

  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioriteringar styr i vilken ordning vaccination sker.
  • Region Västerbotten prioriterar och styr planering av vaccination av prioriterade grupper. Vaccination av prioriterade grupper pågår.
  • Alla som är 16 år och äldre kommer att erbjudas vaccin.
  • Vaccin ges i två doser och är gratis.
  • Region Västerbotten informerar när det är din tur att vaccinera dig.
  • Alla vacciner är effektiva och skyddar mot covid-19. Du kan inte välja vilket vaccin du får.
  • Respektera prioritetsordningen och boka bara tid om du tillhör en grupp som vaccineras just nu. Hälsocentralen har rätt att avboka din tid om du har bokat utan att tillhöra en prioriterad grupp.

Mer information

Information om vaccination: 1177.se/vaccin-covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdateras efterhand)

Hälsocentraler informerar också om vaccination: 1177.se/hitta-vardlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccination mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination av brukare och personal

Personer med insats/-er från kommunen och personal i dessa verksamheter har erbjudits vaccination. Från och med 28 juni kommer information om vaccination av brukare och personal inte att uppdateras.

Region Västerbotten prioriterar och styr planeringen av var och hur vaccinering av prioriterade grupper kommer att ske. Vaccinering mot covid-19 erbjuds enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för att skydda dem som har störst risk för att bli allvarligt sjuka och dö till följd av covid-19.

Mer information

Vaccination mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (information till vårdpersonal, www.regionvasterbotten.se)

Sidan publicerades