Boendestöd vid missbruk, beroende

Du som är 18 år och uppåt och som har en missbruks- eller beroendeproblematik och behöver stöd i din vardag kan få boendestöd. Målsättningen är att ge dig förutsättningar att hitta vägar till förändring och en förbättrad livssituation. Det kan innebära att

  • klara det egna boendet
  • snabbt bryta återfall
  • få längre missbruksfria perioder eller ett liv helt utan missbruk.

Syftet är att du ska uppleva en ökad livskvalitet och utveckla din förmåga att leva ett självständigt liv.

Stöttning för att nå dina mål

För att kunna motivera dig att göra bra val och stötta dig till ökad nykterhet tar vi tillsammans fram en genomförandeplan för hur du ska nå dina mål. Det kan innebära

  • samtalsstöd kring livet utan missbruk-/beroende men även kring återfall
  • hjälp vid myndighets- och sjukvårdskontakter
  • hjälp med att skapa struktur i vardagen
  • stöd i att finna ett nätverk och socialt sammanhang.

Vi fokuserar på lösningar och lyfter fram det som fungerar bra för dig. Varje människa är specialist på sitt liv. Boendestöd är öppenvård. För att få hjälp måste du kontakta en socialsekreterare.

Sidan publicerades