Boendestöd vid missbruk, beroende

Du som är 18 år och uppåt och som har en missbruks- eller beroendeproblematik, dubbeldiagnos eller är våldsutsatt och behöver stöd i din vardag kan få boendestöd. Målsättningen är att ge dig förutsättningar att hitta vägar till förändring och uppnå en skälig levnadsnivå. Det kan innebära att

  • klara det egna boendet
  • snabbt bryta återfall
  • få längre missbruksfria perioder eller ett liv helt utan missbruk
  • leva ett liv utan våldsutsatthet.

Syftet är att du ska uppleva en ökad livskvalitet och utveckla din förmåga att leva ett självständigt liv.

Stöttning för att nå dina mål

För att kunna motivera dig att göra bra val och stötta dig till ökad självständighet tar vi tillsammans fram en genomförandeplan för hur du ska nå dina mål. Det kan innebära

  • stöd kring livet utan missbruk-/beroende, spelberoende men även kring återfall
  • hjälp vid myndighets- och sjukvårdskontakter
  • hjälp med att skapa struktur i vardagen
  • stöd i att finna ett nätverk och socialt sammanhang vid behov

Vi fokuserar på lösningar och lyfter fram det som fungerar bra för dig. Varje människa är specialist på sitt liv. För att få hjälp måste du kontakta en socialsekreterare.

Sidan publicerades