Vård och rådgivning

Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet. Kommunen arbetar både förebyggande och med vård. Allt stöd och hjälp baseras på respekt för den enskilde.