gungande bänkar, blommor, park

Boka färdtjänstresor

Du som har beviljats kommunal färdtjänst får resa obegränsat antal resor inom Umeå kommun dygnet runt.

Du måste själv hålla reda på när ditt färdtjänsttillstånd går ut. Om din funktionsnedsättning kvarstår kan du ansöka om ett nytt tillstånd minst en månad före utgångsdatum.

Beställa resa

Färdtjänst ska beställas minst en timme före önskad avresa.
Beställ på telefonnummer 090-13 40 60.

Resa i fordon med rullstolsplats mellan klockan 06.00 och 00.00 ska förbeställas senast klockan 18.00 dagen före. Resa i fordon med rullstolsplats klockan 00.00–06.00 ska beställas senast klockan 14.00 vardagen före. Beställ på telefon­nummer 090-77 25 70.

Inför resor vid jul och nyår kan andra förbokningstider gälla, mer information finns i våra nyhetsbrev

Uppge vid beställning

  • namn
  • personummer
  • telefonummer
  • adress för hämtning och eventuell returresa
  • tid för hämtning och eventuell returresa
  • vilken tid du senast måste vara framme och om du har en tid att passa
  • eventuella hjälpmedel som du ska ta med dig som exempelvis rullstol eller rullator
  • om eventuell medresenär eller ledsagare ska följa med
  • om du är beviljad särskild plats i fordonet.

Färdtjänstfordonet väntar fem (5) minuter från överenskommen tid vid den bokade hämtadressen. Se till att vara startklar vid ytterporten på överenskommen upphämtningstid.

Kom ihåg att avbeställa inställd resa i god tid, senast en (1) timme innan, för att undvika att det blir en bomresa (transportören fakturerar resenär kostnad för bomresa i efter hand).

Sidan publicerades