gungande bänkar, blommor, park

Boka färdtjänstresor

Sidan publicerades

Du som har beviljats kommunal färdtjänst får resa obegränsat antal resor inom Umeå kommun dygnet runt.

Du måste själv hålla reda på när ditt färdtjänsttillstånd går ut. Om din funktionsnedsättning kvarstår kan du ansöka om ett nytt tillstånd minst en månad före utgångsdatum.

Beställa resa

Färdtjänst ska beställas minst en timme före önskad avresa.
Beställ på telefonnummer 090-13 40 60.

Resa i fordon med rullstolsplats mellan kl. 06.00-00.00 ska förbeställas senast kl. 18.00 dagen före. Resa i fordon med rullstolsplats kl. 00.00-06.00 ska beställas senast kl. 14.00 vardagen före. Beställ på telefonnummer 090-77 25 70.

Inför resor vid jul och nyår kan andra förbokningstider gälla, mer information finns i våra nyhetsbrev.

Uppge vid beställning

  • namn
  • personummer
  • telefonummer
  • adress för hämtning och eventuell returresa
  • tid för hämtning och eventuell returresa
  • vilken tid du senast måste vara framme och om du har en tid att passa
  • eventuella hjälpmedel som du ska ta med dig som exempelvis rullstol eller rullator
  • om eventuell medresenär eller ledsagare ska följa med
  • om du är beviljad särskild plats i fordonet.

Färdtjänstfordonet väntar fem (5) minuter från överenskommen tid vid den bokade hämtadressen. Se till att vara startklar vid ytterporten på överenskommen upphämtningstid.

Kom ihåg att avbeställa inställd resa i god tid, senast en (1) timme innan, för att undvika att det blir en bomresa (transportören fakturerar resenär kostnad för bomresa i efterhand).

Sidan publicerades