Förflyttningshjälpmedel som gods

Du som kan flytta över till personbilssäte och har ett förskrivet förflyttningshjälpmedel kan få ett intyg att boka fordon med rullstolsplats för möjlighet att frakta ditt hjälpmedel. De förskrivna hjälpmedel som avses är eldriven rullstol med tre hjul och styrstång, tung elrullstol som styrs med joystick/styrspak samt manuell rullstol med drivaggregat. Hjälpmedlet transporteras som gods och resenär ska sitta i bilsätet under färd då det är det säkraste sättet att resa.

Förutsättningar är att:

• Du är beviljad kommunal färdtjänst i kommunen
• Intyg på förskrivet förflyttningshjälpmedel enligt ovan inlämnats till Tillståndsenheten.

 

Du som reser på intyg i Umeå har även möjlighet att resa i fordon med rullstolsplats med RIAK (resa i annan kommun). Se avsnittet om RIAK för mer information.

Sidan publicerades