Utbildningar, konferenser

En viktig del i ett långsiktigt trygghetsskapande och drog- och brottsförebyggande arbete är utbildning och kunskaps­spridning. UmeBrå arrangerar därför konferenser och utbildningar, själva och i samverkan med andra aktörer.

Umebrå Forum

UmeBrå-forum är en mötesplats som UmeBrå arrangerar två gånger per år. Målsättningen med forumet är att ge utrymme för bred kunskapsöverföring och informationsspridning i brotts- och drogförebyggande arbete.

Läs mer om UmeBrå-forum

Aktuella konferenser och utbildningar

30 september: Unga 20

20 oktober: Umebrå Forum

Sidan publicerades