Utbildningar, konferenser

En viktig del i ett långsiktigt trygghetsskapande och drog- och brottsförebyggande arbete är utbildning och kunskaps­spridning. UmeBrå arrangerar därför konferenser och utbildningar, själva och i samverkan med andra aktörer.

Umebrå Forum

Umebrå Forum är en mötesplats som Umebrå arrangerar två gånger per år. Målsättningen med forumet är att ge utrymme för bred kunskapsöverföring och informationsspridning i brotts- och drogförebyggande arbete.

Läs mer om Umebrå Forum

Aktuella konferenser och utbildningar

2021

30 september: Unga 20 [Genomförd]

20 oktober: Umebrå forum [Genomförd]

2022

1 mars: Digital tematräff – Motorburen problematik [Genomförd]

19 september: Umebrå forum [Inställt på grund av för lågt deltagarantal]

2023

21 februari: Unga 22 [Genomförd]

Sidan publicerades