Bidra till beredskap

Sverige är ett självständigt land och beslutar om egen säkerhetspolitik. Rysslands invasion av Ukraina påverkar Europas och Sveriges säkerhet över tid. Vi utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati och försöker undergräva våra värderingar för att skapa misstänksamhet och splittring. Vi ska enskilt och tillsammans värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. 

Kommunens beredskap

Kommunens arbete med säkerhet och trygghet sträcker sig från att förebygga och hantera vardagsolyckor till beredskap och förmåga att hantera allvarliga händelser, kriser och krigsfara.

Broschyr "Om krisen eller kriget kommer", framsida

Hemberedskap

Se över din egen beredskap för oväntade händelser. Förbered dig genom att tänka igenom hur du skulle klara dig vid till exempel ett längre elavbrott. Viktigast är att ha vatten, mat och värme och att kunna ta del av information från myndigheter och medier.

Men, "preppa" solidariskt och bunkra inte mat och annat. Om det är tomt i hyllan i butiken beror det inte på att det är slut utan på att varor ännu inte har fyllts på.

Sidan publicerades