Bidra till beredskap

Sverige är ett självständigt land som beslutar om egen säkerhetspolitik. Rysslands invasion av Ukraina påverkar Europas och Sveriges säkerhet över tid. Omvärldsläget kan innebära störningar i samhället, men vi har god förmåga att klara påfrestningar.

Totalförsvaret med myndigheter, regioner, kommuner, frivilligorganisationer, företag och privatpersoner behöver alltid utvecklas och anpassas för att möta hot och risker vi möter när omvärldsläget förändras. Vi värnar enskilt och tillsammans vår demokrati, fred, frihet och säkerhet och bidrar gemensamt till Sveriges motståndskraft och styrka.

Kommunens beredskap

Kommunens arbete med säkerhet och trygghet sträcker sig från att förebygga och hantera vardagsolyckor till beredskap och förmåga att hantera allvarliga händelser, kriser och krigsfara.

Broschyr "Om krisen eller kriget kommer", framsida

Hemberedskap

Du är en del av Sveriges beredskap. Se över din egen hemberedskap för oväntade händelser så att du och din familj klarar er utan samhällets hjälp i åtminstone en vecka. Rätt förberedd klarar du en besvärlig situation bättre oavsett vad som har hänt.

Förbered dig genom att tänka igenom hur du klarar dig vid till exempel ett längre elavbrott. Viktigast är att ha vatten, mat och värme, att kunna kommunicera med andra och ta del av information från myndigheter och medier.

Men, "preppa" solidariskt och bunkra inte mat och annat. Om det är tomt i hyllan i butiken beror det inte på att det är slut utan på att varor ännu inte har fyllts på.

Skydda din information

Tänk säkert. Det finns många digitala lösningar som underlättar vardagen, men var medveten, skydda din information och agera säkert på nätet så minskar du risken att förlora information och bli utsatt för bedrägeri.

Beredskap i företag

Du som äger eller driver ett företag kan stärka både företagets och samhällets beredskap genom att öka kunskapen om vilka hot och risker företaget kan planera för, och genom att arbeta med kontinuitetshantering, personalplanering och informations- och cybersäkerhet.

Så kan företag stärka beredskap för kriser och krig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (msb.se/beredskapforforetag)

Sidan publicerades