Flyktingar, mottagning och stöd

Kvinna och barn är på flykt och ska stiga på ett tåg.

EU har aktiverat massflykts­direktivet som innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsländer.

1 juli 2022 trädde ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera i kraft för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv. Migrationsverket har huvudansvar för mottagandet, men får anvisa en kommun att ordna boende för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Flyktingar som kommer till Umeå eller anvisas hit av Migrationsverket ska erbjudas boende, stöd, skola och sjukvård.

För att hantera uppdraget har Umeå kommun etablerat en mottagningsfunktion inom Arbetsmarknad och integration som bland annat ansvarar för dialog med Migrationsverket.

Hur kan jag hjälpa till?

Du kan engagera dig på många olika sätt för att stötta Ukraina och hjälpa människor på flykt:

Sidan publicerades