EPC Sverige AB Brattby

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån då förvaring sker av vissa farliga ämnen. Företaget bedriver bland annat laddservice till bergtäkter och entreprenader i regionen. Inom stationsområdet lagras kemiska produkter för verksamheten.

Hanterade ämnen

  • P1a Explosiva varor
  • P8 Oxiderande vätskor och fasta ämnen: ammoniumnitratemulsion (ANE)
  • Del 2, punkt 3 Ammoniumnitrat prilld form (ANPP)

Varning vid olycka

Så här blir du varnad vid en olycka, VMA

Utsläpp av farliga ämnen

Krisinformation

Tillsyn

För att säkerställa att verksamheter som omfattas av lagen håller en hög säkerhetsnivå utövar Länsstyrelsen tillsyn. Mer information om denna tillsyn finns på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten eller via telefon 010-225 40 00.

Kontakt

EPC Sverige AB, organisationsnummer: 556588-7857
Verkställande direktör: Patrik Norén
Servicekontor: Hugelsta, 635 02 Eskilstuna, 016-13 90 77, info@epc-groupe.se
Adress: EPC Sverige AB, Umeå-Brattby 96, 905 93 Umeå

Sidan publicerades