Utsläpp av farliga ämnen

Utsläpp av farliga ämnen kan påverka samhället på många olika sätt. Här får du information om hur du ska förbereda dig eller agera vid till exempel utsläpp av giftig gas, farliga ämnen i dricksvattnet eller om det inträffar en kärnteknisk olycka.

Vid ett utsläpp av kemikalier och ämnen som är farliga för allmänheten ska räddningstjänsten skicka ut ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). VMA-signalen ska alltid följas av ett varningsmeddelande i Sveriges Television och Sveriges Radio P4.

Information i VMA vid utsläpp av farliga ämnen:

  • Vad som har hänt.
  • Vad som är det akuta hotet.
  • Vad du ska göra för att skydda dig.
  • Vad allmänheten ska göra för att underlätta räddningsarbete.

Informationen kan handla om att du ska

  • gå in – du har bättre skydd mot gaser eller radioaktiva ämnen inomhus än utomhus
  • stänga dörrar, fönster och ventilation, så kommer det inte in förorenad luft
  • lyssna på Sveriges Radio P4 för att få veta vad som har hänt
  • hjälpa andra, till exempel kan du släppa in personer som behöver skydd inomhus
  • stanna inne.

Om olyckan drabbar dricksvatten och kranvatten så kan meddelandet handla om var du kan få tag i friskt vatten.

Sidan publicerades