Loberget bergtäkt

Verksamheten består av täktverksamhet. Sprängning, krossning och hantering av bergmaterial.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Före sprängning varnas allmänhet med en hög ljudsignal. Personal finns alltid på plats i området i samband med att farliga ämnen hanteras. Vid en eventuell olycka ska kontakt tas med någon av de som arbetar på plats.

Hanterade ämnen

  • Sprängämnen
  • Petroleumprodukter

Varning vid olycka

Så här blir du varnad vid en olycka, VMA

Utsläpp av farliga ämnen

Krisinformation

Tillsyn

För att säkerställa att verksamheter som omfattas av lagen håller en hög säkerhetsnivå utövar Länsstyrelsen tillsyn. Mer information om denna tillsyn finns på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten eller via telefon 010-225 40 00.

Kontakt

Högaliden Vindkraft AB, Västra Norrlandsgatan 29, 903 29 UMEÅ.
Besökadress: Lobergvägen Botsmark

Sidan publicerades