Nattvandring

Att känna sig trygg ute i samhället i Umeå ska vara en självklarhet för alla. Oavsett ålder eller kön ska man kunna röra sig i staden på kvällar och nätter. Därför har Umebrå i flera år samarbetat med polisen, Länsförsäkringar Västerbotten och Socialtjänstens fältgrupp för att organisera nattvandringar i Umeå.

Nattvandring är ett viktigt och värdefullt uppdrag

Syftet med nattvandring är att vuxna finns på områden där ungdomar hänger under kvällar och nätter. Vår erfarenhet är att vuxna verkligen gör skillnad. Nattvandrare finns ute på helger när ungdomsaktiviteten är hög, som till exempel Valborg, skolavslutning, Halloween och liknande, och är en trygghet för ungdomar som behöver hjälp eller en vuxen att prata med.

Vi finns till för våra unga

Nattvandringen startar med att alla vuxna som deltar hämtar ut nattvandrarjackor eller västar på anvisad plats innan klockan 20.00 kvällen för den aktuella nattvandringen. Där kommer det också att finnas tillgång till förbandskit, som kan vara bra att ha med sig under vandringen. Nattvandringen utgår från Fältgruppens kontorvid Vasaplan, tillsammans med polis och fältgrupp. Där får du som ska nattvandra information inför kvällen, du möter fler som ska vandra och ni byter telefonnummer med varandra. Som nattvandrare går du i en grupp om 2–4 vuxna. Vandringen pågår vanligtvis mellan klockan 20.00 och 01.00, men ibland kan det göras ändringar i dessa tider beroende om något evenemang pågår i staden.

Som nattvandrare söker du kontakt med ungdomar, utan att för den skull tränga dig på. Nattvandrare kan även finnas till för vuxna som rör sig ute och behöver hjälp och stöd.

Under nattvandringen kan det finnas fler organisationer som nattvandrar, till exempel Bris, kyrkan och polisvolontärer. Du kan komma att träffa på dessa andra nattvandrare under kvällen. Nattvandring går under parollen: Alla goda krafter samlas för ett tryggt Umeå, så bekanta dig gärna med andra vandrare och heja när ni möts!

Under kvällen bjuder en lokal hamburgerrestaurang alla nattvandrare på en liten ostburgare och kaffe. För att detta erbjudande ska gälla behöver du ha din nattvandrarjacka eller väst på dig.

När nattvandringen avslutas lämnar du tillbaka jackan eller västen du lånat där du hämtade ut den vid kvällens början.

En kväll som nattvandrare

  1. Hämta ut jacka eller väst på Comfort Hotell Winn, Vasaplan.
  2. Möt upp Fältgruppen klockan 20.00 utanför deras kontor på Västra Kyrkogatan 13, för information om de platser som är aktuella för kvällens vandringar, och fördelning av dessa.
  3. Nattvandringen sker mellan klockan 20.00 och 01.00.
  4. Besök en av MAX hamburgerrestauranger under kvällen, och få en liten cheesburgare och kaffe.
  5. Avsluta nattvandringen klockan 01.00 genom att lämna tillbaka jacka eller väst på Comfort Hotell Winn.

In english

A night as a nightwalker

  1. Collect a jacket or vest at Comfort Hotel Winn, Vasaplan.
  2. Meet up with the Field Group at 8:00 PM outside their office at Västra Kyrkogatan 13, for information about the locations for the evening walks and their distribution.
  3. The night walk takes place between 8:00 PM and 1:00 AM.
  4. Visit one of the MAX hamburger restaurants during the evening and receive a small cheeseburger and coffee.
  5. End the night walk at 1:00 AM by returning the jacket or vest at Comfort Hotel Winn.

Engagera dig och få ersättning till din förening

Om du är förälder eller vårdnadshavare till ett barn i en förening kan du välja att engagera dig och samtidigt få ett bidrag till föreningen. För att nattvandra behövs: att du är minst 20 år, att ni i föreningen är fyra till sex personer som vandrar tillsammans och att ni har möjlighet att nattvandra kvällar mellan klockan 20.00–01.00.

Ersättning för nattvandringen betalas ut till din förening efter genomförd nattvandring för perioden. Din förening ersätts med 3 000 kronor för en kväll.

Anmälan till att nattvandra är nu stängd.

Håll utkik efter sommaren för att anmäla din förening för att nattvandra i höst.

Dela med dig av dina erfarenheter

Umebrå vill gärna ta del av dina erfarenheter efter att du har nattvandrat och du kommer att kontaktas via mejl för att svara på några frågor. Svaren kommer att användas för planering och förbättringar av kommande nattvandringar.

Vanliga frågor om nattvandring

Att nattvandra handlar om att bry sig – att vara ett stöd, inte bara för ditt barn utan även för andra unga som är ute på kvällen. En nattvandrare behöver vara synlig, lyssna och vara observant, och ge stöd och hjälp om det behövs. En nattvandrare får gärna ”bjuda på sig själv” exempelvis fråga om man får vara med i bollspelet eller själv hitta på något som unga kan delta i. Ungdomar tycker oftast att det är kul att ”hänga” en stund. En natt­vandrare ska aldrig gå in i en situation med risk för att skada sig själv eller andra. Ta hjälp av Fältgruppen vid osäkerhet och behov av stöd och larma alltid polisen vid pågående brott.

Som nattvandrare går du aldrig ensam. Vi försöker att dela upp gruppen och vanligast är att man är 2–3 som vandrar tillsammans.

Vi har fått frågan vid flera tillfällen om möjligheten att ta med sig hund när man nattvandrar och vi har som policy att säga nej till detta. Det finns flera skäl, men vi vill av omtanke både för ungdomar och hund undvika ovanliga och stökiga situationer som kan uppstå i ungdomsmiljö under en fredag- och lördagskväll i Umeå.

Som nattvandrare har du ingen skyldighet att ringa hem till föräldrar eller vårdnadshavare. Som nattvandrare tar vi inte hand om ungdomars öl eller sprit eller häller ut den – kontakta Fältgruppen.

Du bör inte gå in i en lägenhet eller festlokal – kontakta Fältgruppen.

Som nattvandrare finns det inte i lag någon reglerad tystnadsplikt. Här måste varje nattvandrare med varsamhet väga händelsen och begrunda vad du som nattvandrare fått höra. Lova aldrig tystnad till en ungdom innan du vet vad det gäller. Vid osäkerhet rådgör med Fältgruppens medarbetare.

Som nattvandrare är du är försäkrad via Länsförsäkringar Västerbotten under nattvandringen. För att försäkringen ska gälla måste ditt namn, mejl och telefonnummer finnas med på den kontaktlista som skickats in till Umebrå, via din kontaktperson i din förening.

Sidan publicerades www.umea.se/nattvandring