Trygg utomhusmiljö

Gator och parker fortsätter att arbeta med trygghetsfrågor i utomhusmiljöer. Tekniska nämnden har fastställt uppdrag och mål för 2019 som Gator och parker kommer att främja i enhetens framtida trygghetsfokus.

Uppdrag från Tekniska nämnden 2019 och framåt

 • Umeås utomhusmiljöer ska vara trivsamma, vackra, tillgängliga och trygga och bjuda in till möten och vistelser, varje dag – för alla
 • Säker och välfungerande infrastruktur – En välfungerande, säker och trygg vardag för alla medborgare ska skapas med effektiva metoder som säkrar infrastrukturens tillgänglighet året om
 • Arbeta för ökad respekt för hastighetsbegränsningar, tekniska lösningar och/eller beteendeförändringar (detta uppdrag är Gator och parker huvudansvariga för)
 • Konkretisera om/hur slutsatser i rapporten ”Säkrare cykling för barn i tätort” kan implementeras i kommunen (detta uppdrag är Gator och parker huvudansvariga för)
 • Välj ut en pilotsträcka för separering av gång och cykel i befintlig gatustruktur (detta uppdrag är Gator och parker huvudansvariga för).

Gator och parkers prioriterade trygghetsskapande aktiviteter för 2019

 • Skapa ett program för stadens attraktivitet året om
 • Bygga om Rosendals park
 • Ta fram ett parkprogram som bland annat innehåller värnande förslag för att skapa trygghet i parkområden
 • Genomföra planen för att utveckla utomhusmiljöerna i våra stads- och kommundelar, 2019 Ålidhem och Sävar
 • Medborgardialog för Rosendals park och inför stads- och kommundelsåtgärderna.

Trafiksäkerhetsåtgärder enligt program

 • Utveckla plan för trafiksäkra skolvägar
 • Ta fram fotgängarprogram.

Lämna synpunkter på trygga och otrygga platser

Dialog och synpunkter

Sidan publicerades