Trygghetsvandring

Trygghet är viktigt

Trygghetsvandringar ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö, det är också ett sätt att undersöka hur människor trivs i sin närmiljö. Målet är att skapa en bättre och tryggare stad i våra gemensamma omgivningar. Hur trygga vi känner oss kan vara avgörande för hur vi rör oss, under vilken tid och var. Det kan påverka vilka aktiviteter vi deltar i, hur vi mår samt hur vi umgås med andra människor i det offentliga rummet. Man kan också se trygghetsvandringen som ett möte där människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor.

Inventera trygga och otrygga platser

En trygghetsvandring är en metod för att titta på ett område, ett sätt att inventera vilka trygga och otrygga platser som finns, för att få olika parter att träffas och utbyta tankar och synpunkter. Det är en enkel metod, att gå tillsammans längs en förutbestämd slinga och titta på hur det ser ut i området. Det är viktigt att människor med lokalkännedom är med då de vet vilka platser som upplevs trygga och mindre trygga och vad detta kan bero på. När människor trivs och känner sig trygga och gärna rör sig utomhus blir staden mer levande och intressant - genom att fler människor rör sig ute upplever man att området blir tryggare.

Gör en egen trygghetsvandring

Olika grupper eller organisationer kan ta initiativet till en trygghetsvandring: kommunen eller skolan, en idrottsförening eller någon annan. Det som är viktigt är att människor som bor och vistas i området är med på vandringen eftersom det är de som känner till området bäst.

Kontakta oss om du vill göra en egen trygghetsvandring.

Deltagande bidrar till trygghet

Under trygghetsvandringar gör man tillsammans observationer och samtalar om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt. Under vandringen tar man fotografier och gör anteckningar på det som gruppen upplever som tryggt respektive otryggt. Genom att delta i en trygghetsvandring hjälper man till att skapa förutsättningar för trygghet i sin närhet.

Uppföljning av åtgärder

Efter trygghetsvandringen samlas alla deltagande för att komma överens om vad som behöver göras och inom vems ansvarsområde de olika åtgärderna faller. Detta protokoll utgör sedan ett verktyg för att behövliga åtgärder verkligen vidtas och att alla parter tar sin del av ansvaret.

Sidan publicerades www.umea.se/trygghetsvandring