Nattvandring, trygghetsvärdar

Ungdomar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring sig. Nattvandrare och trygghets­värdar finns där ungdomar är, fullt synliga och tillgängliga på gator och torg. De skapar förtroende och trygghet genom att ställa upp för ungdomar som behöver stöd. Det kan handla om att lyssna, medla, plåstra om eller bara låna ut mobilen.

Nattvandrare och trygghetsvärdar leder till tryggare ungdomar och att våld, skadegörelse, alkohol och narkotika­användning minskar. De har inga befogenheter att omhänderta eller avvisa personer men kan vid behov tillkalla polis, väktare, ambulans eller räddningstjänst. Nattvandringen och arbetet med trygghetsvärdar är mycket lyckat och har fått positiva omdömen både från vuxna och ungdomar.

Är ni intresserade av att nattvandra i ert bostadsområde?

Olika grupper eller föreningar kan ta initiativet till att nattvandra, till exempel föräldrar på en skola eller en idrotts­förening. Kontakta oss om ni är intresserade av att börja nattvandra.

Trygghetsvärdar

Trygghetsvärdar verkar på samma sätt som nattvandrare men gör det i sin professionella roll. Det kan vara kommun­anställda eller anställda i en annan organisation som trygghetsvandrar. Kontakta oss om ni är intresserade.

Sidan publicerades www.umea.se/nattvandring