Nattvandring

Ungdomar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring sig. Nattvandrare och trygghets­värdar finns där ungdomar är, fullt synliga och tillgängliga på gator och torg. De skapar förtroende och trygghet genom att ställa upp för ungdomar som behöver stöd. Det kan handla om att lyssna, medla, plåstra om eller bara låna ut mobilen.

Nattvandrare och trygghetsvärdar leder till tryggare ungdomar och att våld, skadegörelse, alkohol och narkotika­användning minskar. De har inga befogenheter att omhänderta eller avvisa personer men kan vid behov tillkalla polis, väktare, ambulans eller räddningstjänst. Nattvandringen och arbetet med trygghetsvärdar är mycket lyckat och har fått positiva omdömen både från vuxna och ungdomar.

Intresserad av att nattvandra i ditt bostadsområde?

Olika grupper eller föreningar kan ta initiativet till att nattvandra, till exempel föräldrar på en skola eller en idrotts­förening. Kontakta oss om du och din grupp eller förening är intresserade av att börja nattvandra.

Nattvandring våren 2023

Du som är engagerad i en förening kan delta i nattvandring i Umeå. Samtidigt får din förening ett ekonomiskt bidrag. Du och din förening kan vara med och göra skillnad för Umeås unga.

Vi söker nattvandrare till följande kvällar och helger:

Brännbollsyran 1–3 juni, 9–10 juni
Skolavslutning 13–14 juni
Skolstart: 18–19 augusti, 1–2 september

Vad krävs av en nattvandrare och nattvandrande förening?

  • Vi vill att kontaktpersonen, och om möjligt fler från din förening, närvarar vid ett uppstartsmöte tisdag 16 maj klockan 18.00.
  • Den som nattvandrar måste vara minst 20 år.
  • Ni behöver vara minst fyra till sex personer som vandrar tillsammans
  • Tider för nattvandringen är fredag och lördag kl. 20.00 – 01.00.

Din förening kommer att ersättas med 3 000 kronor per kväll som ni nattvandrar. Ersättningen betalas ut till föreningen.

Intresseanmälan

Umebrå tar emot din intresseanmälan för vårens nattvandringar fram till den 14 april. Mejla till umebra@umea.se, och ange:

  1. Namn på kontaktperson och förening
  2. Vilken åldersgrupp, (exempelvis Flickor – 09)
  3. Organisationsnummer
  4. Ange vilka helger din förening är intresserad av att nattvandra.

Besked om nattvandring

Senast 21 april kommer din förening får besked om ni är antagna för nattvandring, och vilken helg som är aktuell.

Sidan publicerades www.umea.se/nattvandring