Krisstöd och Posom

När till exempel en olycka har inträffat kan berörda och närstående behöva stöd. Kommunen och andra organisationer kan snabbt ge psykologiskt och socialt stöd med utbildad personal. Kommunens grupp för psykosocialt stöd heter Posom.

Posom

Kommunen ska enligt lag tillhandahålla psykosocialt stöd och omhändertagande vid katastrofer, större olyckor eller andra händelser av sådan karaktär att omfattande psykosocialt stöd till många personer är berättigat.

Posom aktiveras av kommunens tjänsteperson i beredskap (TIB).

Kyrkans stödgrupp

Svenska kyrkan i Umeå har en stödgrupp som består av präster och diakoner. Stödgruppen kan ge psykosocialt stöd i situationer och kriser där ett mindre antal personer omfattas.

Insatser av kyrkans stödgrupp i Umeå begärs via SOS krisberedskap.

Kontakt

Kyrkans stödgrupp
Måndag–fredag, klockan 8–17
090-200 25 00 (växel)

Sidan publicerades