Stöd och krisjourer

Det finns en rad jourer som erbjuder stöd, hjälp och rådgivning om du själv eller någon närstående befinner sig i kris, behöver någon att prata med eller information och råd i någon fråga. Många av jourerna är bemannade dygnet runt alla årets dagar och du som ringer får vara anonym. Många drivs av ideella organisationer.

Bris

Barnens hjälptelefon

Till Barnens hjälptelefon hos Barnens rätt i samhället, Bris, kan du som är under 18 år ringa helt gratis.

020-023 02 30

www.bris.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bris vuxentelefon

Om du har frågor eller behöver råd om något som rör egna eller andras barn, och få information om vart man kan vända sig för att få ytterligare hjälp, kan du som vuxen ringa Bris vuxentelefon, om barn.

077-150 50 50

Bris vuxentelefon om barn på Bris webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjour

Brottsofferjourernas riksförbund, Boj, är en ideell organisation med lokala brottsofferjourer runt hela landet. Boj är religiöst och partipolitiskt obundet. De lokala brottsofferjourerna ger kostnadsfritt information, hjälp och stöd till brottsoffer och vittnen. Stödpersonerna som arbetar på jourerna har avgivit tystnadslöfte.

020-021 20 19
www.brottsofferjouren.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjouren Umeåregionen

072-732 24 41

Storgatan 113, 903 33 Umeå

info@umearegionen.boj.se

umearegionen.boj.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en stödchat för barn och ungdomar upp till 25 år. De som sitter i jouren är själva unga och inga experter. De vill vara ett stöd, en första kontakt och en hjälp till självhjälp. Verksamheten är rikstäckande och administreras av Röda Korsets ungdomsförbund.

www.jourhavandekompis.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande präst

Om du behöver prata med en präst under kvälls- och nattetid kan du ringa SOS Alarm. Telefonjouren bemannas av präster som gemensamt delar på jourtjänsten. Prästerna har absolut tystnadsplikt. Telefonjouren är öppen alla dagar klockan 22–06.

Telefon: 112 (begär jourhavande präst)

Psykosocial beredskap i Umeå kommun

Akut hjälp, socialjouren

Kvinnojour

Läs mer om kvinnojourer

Mansjour

Läs mer om mansjourer

Rädda Barnens stödlinje på flera språk

Har du flytt till Sverige? Är du ung? Eller förälder? Vill du prata med någon som förstår dig?

Du som ringer till till stödlinjen är anonym om du vill vara det. Det betyder att du inte måste berätta för oss vem du är eller vad du heter. Du väljer själv. Du kan när som helst avsluta samtalet.

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som stödjer barn och unga. De som svarar i telefonen är vana att lyssna. De har tystnadsplikt.

Du kan ringa oss på arabiska, dari, pashto, svenska och engelska.

020-077 88 20

Öppet vardagar, klockan 15–18.

Samtalet kostar inget. Du får vara anonym.

Sidan publicerades