Videotelefon

Tillsyn via videosamtal

Du som har biståndsbeslut om tillsyn kan få tillsyn via videosamtal där du via ljud och bild kommunicerar med din hemtjänstutförare.

Genom tillsyn via videosamtal får hemtjänsten ytterligare ett verktyg för att ge dig stöd i vardagen utifrån dina behov. Tillsyn via videosamtal möjliggör för hemtjänsten att utföra tillsyn utan att du behöver släppa in personal i bostaden vilket för många är viktigt ur ett integritetsperspektiv.

Tillsyn via videosamtal:

 • Kan ersätta eller komplettera fysiska tillsynsbesök utifrån dina önskemål och behov.
 • Du lånar utrustning från Umeå kommun under pågående insats.

Så här går det till

Tillsyn via videosamtal utförs av din hemtjänstutförare som tillsammans med dig tar fram en genomförandeplan utifrån ditt biståndsbeslut. Planen anger vid vilka tidpunkter tillsynen ska genomföras och hur personalen ska agera om något oförutsett inträffar. Därefter installerar Umeå kommuns personal videotelefonen hemma hos dig.

Tillsynen sker genom att hemtjänstpersonal ringer dig vid de tidpunkter som överenskommits. Videosamtalet påbörjas när du lyfter på luren och när samtalet är slut lägger du på luren. Du har inte möjlighet att ringa hemtjänsten eller någon annan med utrustningen. Om du inte svarar agerar personal som ni har kommit överens om, till exempel genom telefonsamtal eller hembesök.

När insatsen avslutas ska utrustningen lämnas tillbaka till Umeå kommun.

Säkerhet och integritet – inga bilder sparas

Den tekniska lösningen har hög säkerhet. Videosamtalen genomföras i realtid och varken bilder eller ljud sparas. Det är endast behörig personal hos din hemtjänstutförare som har möjlighet att ringa dig på din telefon.

Ansök om stöd

Du kan ansöka om stöd genom webben nedan, genom telefon eller post. Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd utan kan kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för hjälp med ansökan. Du som vet att din ansökan gäller äldreomsorg kan kontakta utredning äldre. Se kontaktuppgifter nedan.

Hur fungerar tillsyn via videosamtal?

Tillsyn via videosamtal utförs av din hemtjänstutförare. Personal ringer dig på de tider som ni gemensamt kommer överens om. Du behöver svara på samtalet för att kameran ska starta.

Kan vem som helst ringa?

Nej, endast din hemtjänstutförare har behörighet att ringa till dig.

Kan jag ringa hemtjänsten eller anhöriga?

Nej, du kan endast ta emot samtal på din enhet.

Kan insatsen avbrytas när som helst?

Ja, du kan avsluta tillsynen med videosamtal när som helst.

Vilken utrustning får jag låna?

I första hand får du låna en videotelefon med tillhörande router. I samråd med din hemtjänstutförare och IT-support kan surfplatta i vissa fall vara aktuellt.

Vad händer om utrustningen inte fungerar eller går sönder?

Ta kontakt med din hemjänstutförare. Tillsynen genomförs genom telefonsamtal till dess att utrustningen fungerar igen. Umeå kommun ansvarar för support av tekniken och ersätter tekniken ifall den går sönder.

Vem ska jag lämna utrustningen till vid avslutad insats?

Ta kontakt med din hemjänstutförare. Din hemtjänstutförare eller IT-support hämtar utrustningen hos dig.

Vad kostar tillsyn via videosamtal?

Tjänsten är en del i den avgift du betalar för din hemtjänst. Umeå kommun står för kostnaderna för utrustningen som krävs samt trådlöst internet.

Varför införs tillsyn via videosamtal?

Det finns en stor efterfrågan av tjänster som ger ökad självständighet och valfrihet. Införandet möter också behoven av integritet och ger förutsättningar för en mer individanpassad insats. Tjänsten minskar även miljöpåverkan och bidrar till att verksamhetens resurser kan nyttjas på bästa sätt.

Mer information

Vill du veta mer om vilket stöd som finns kan du kontakta socialtjänstens mottagningsenhet. Vi ger dig information och vägledning om olika stödinsatser.

 • Kontakt

  Socialtjänstens mottagningsenhet

  Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

  090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

  Besöksadress

  Kungsgatan 71–73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

  Kontakta socialtjänsten

  Telefontider

  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besökstider

  Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

 • Kontakt

  Utredning äldre

  utreder ditt behov av stöd

  090-16 60 10

  Telefontider

  måndag, tisdag, torsdag, fredag, klockan 09.00–10.00

Sidan publicerades www.umea.se/trygghetskamera