Värdesaker som försvinner eller blir skadade under skoltid

Om värdesaker försvinner

Barn och elever i Umeå kommuns förskolor och skolor omfattas av en olycksfallsförsäkring under skoldagen. Däremot finns inte en försäkring som omfattar enskilda barn och elevers förlorade ägodelar eller värdesaker, om förlust eller stöld inträffar i skolans lokaler, i omklädningsrum eller under fritidstid. Skolans personal informerar och uppmanar elever att ha sina värdefulla ägodelar eller värdesaker, såsom mobil, konto- och busskort med mera under ständig uppsikt.

Skolan tar inte ansvar för eller ersätter förlust av enskilda elevers ägodelar eller värdesaker. Du som vårdnadshavare bör därför se över innehållet i den egna hemförsäkringen och vad den omfattar.

Skolorna erbjuder låsbara skåp, men inte heller här ska elever förvara värdefulla ägodelar eller värdesaker, utan ta dem med sig och ha under uppsikt om de medtas till skolan. Detta eftersom skolan inte är ersättningsskyldig för föremål som förvaras i elevskåp.

Om förlust eller stöld av elevers ägodelar eller värdesaker uppstår under eller i anslutning till skoltid, uppmanas vårdnadshavare att anmäla stöld till Polisen. Därefter ta kontakt med sitt försäkringsbolag gällande frågan om ersättning.

Om ägodelar blir skadade

Vid skador på elevers privata ägodelar eller värdesaker ansvarar skolan för ersättning endast om skolan genom vårdslöshet, det vill säga fel eller försummelse orsakat skadan. I de allra flesta fall betyder det att skolan inte lämnar någon ersättning.

Skolan rekommenderar därför att elever inte har dyrbara kläder, mobiltelefoner, smycken eller värdesaker med sig till skolan.

Kontakt

Vid frågor eller funderingar ta kontakt med rektor på respektive skola.

Sidan publicerades