Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Skyddsrum har speciell ventilation och luftsluss för att minimera verkan av giftiga gaser.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har mer information om skyddsrum, var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem.

Sidan publicerades www.umea.se/skyddsrum