Trygghetspunkter

Man i blå jacka häller upp vatten ur en dunk.

En trygghetspunkt är en samlingsplats i en stadsdel eller by vid en större kris. Vid en trygghetspunkt ska du och andra invånare kunna erbjudas aktuell information om läget när ordinarie informationskanaler kanske inte fungerar, så långt möjligt skydd/värme i lokal, vatten, enklare mat och sjukvård, och kunna larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Kommunen har flexibla trygghetspunkter. Händelse, omfattning och behov avgör vilken eller vilka trygghetspunkter som behöver aktiveras och vad som behöver erbjudas. Vid en händelse meddelas att en trygghetspunkt aktiveras via kommunens webbplats och Facebook-sida, och vid behov även via Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via P4 Västerbotten och SMS till berörda i ett geografiskt område.

Trygghetspunkter är ett komplement till och inte en ersättning för din egen beredskap. Du som är invånare förväntas också ha egen beredskap för att hantera störningar i samhället.

Sidan publicerades www.umea.se/trygghetspunkt