2.5 Gestaltning

Utformningen i varje ny projektering ska tydliggöra och stötta platsens funktioner, bidra till en estetiskt tilltalande plats men också främja den sociala hållbarheten. I det ingår även att utformningen ska tydliggöra och skapa platsens identitet och karaktär, liksom att tillvarata platsens egenskaper och naturliga förutsättningar. Platsens placering i staden, dess roll i sammanhanget och helheten ska också beaktas. I beslut om gestaltningen är det även viktigt att framtida drift och underhåll arbetas in. Se även Gestaltningsprogram. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder som berör och påverkar stadsbilden och stadens offentliga rum ska därför utgå från följande målsättningar:

  • Umeås ursprung, själ och identitet ska vårdas och årstidsväxlingarna tas tillvara.
  • Umeås offentliga rum ska kännetecknas av god tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och mångfald.
  • Umeås offentliga rum ska präglas av förebildlighet och professionalism vad gäller utformning och gestaltning.
Sidan publicerades